Về chúng tôi

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Tầm Nhìn là đơn vị chuyên cung cấp Dịch vụ kho vân và vận tải. Tầm Nhìn mới mang đến các giải pháp trọn gói giúp khách hàng giải quyết các vấn đề về kho bãi, vận chuyển hàng hóa để tăng trưởng kinh doanh nhanh chóng, tiết kiệm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, giảm rủi ro trong việc vận hành kho vận.
Tầm nhìn: Trở thành nhà cung cấp Dịch vụ vận tải và kho vận tốt nhất Việt Nam.

Sứ mệnh: Nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để phục vụ khách hàng nhằm mục tiêu phát triển và tạo giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp Dịch vụ vận tải và kho vận tốt nhất Việt Nam.

Sứ mệnh

Nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để phục vụ khách hàng nhằm mục tiêu phát triển và tạo giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

Dịch vụ cung cấp

Dịch vụ kho vận

- Hệ thống kho đạt tiêu chuẩn, trang thiết bị hiện đại với đầy đủ hệ thống PCCC, camera và bảo vệ.

- Hệ thống kho bãi nằm trải rộng ở các tỉnh Miền Bắc; Vị trí kho hàng nằm trên trục đường chính thuận lợi cho việc nhập xuất và trung chuyển hàng hóa.

- Các dịch vụ kho vận gồm: Cho thuê kho tự quản, Quản lý kho, Quản lý và kiểm soát hàng tồn, Nhập, xuất hàng hóa…

Dịch vụ vận tải

- Hệ thống kho đạt tiêu chuẩn, trang thiết bị hiện đại với đầy đủ hệ thống PCCC, camera và bảo vệ.

- Hệ thống kho bãi nằm trải rộng ở các tỉnh Miền Bắc; Vị trí kho hàng nằm trên trục đường chính thuận lợi cho việc nhập xuất và trung chuyển hàng hóa.

- Các dịch vụ kho vận gồm: Cho thuê kho tự quản, Quản lý kho, Quản lý và kiểm soát hàng tồn, Nhập, xuất hàng hóa…