Dịch vụ vận tải

Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, các nhà kinh tế phân làm ba ngành kinh tế cơ bản: Ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp và ngành dịch vụ. Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng càng cao thì chứng tỏ kinh tế quốc gia đó càng phát triển. Đây là ngành không trực tiếp làm ra của cải vật chất như ngành công nghiệp và nông nghiệp nhưng nó là nghành thúc đẩy sự phát triển của hai nghành trên, giúp lưu thông hàng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ đời sống con người. Các đơn vị hoạt động trong ngành dịch vụ thường hoạt động dưới hình thức là các công ty dịch vụ như: Công ty du lịch, công ty vận tải, công ty viễn thông, công ty thương mại, công ty tài chính, công ty môi trường, công ty xuất nhập khẩu …Trong đó thì ngành dịch vụ vận tải hàng hóa là một trong những ngành dịch vụ mang tầm quan trong nhất cho việc giao thương kinh tế

Những công ty này có mục đích chung là kinh doanh tạo ra lợi nhuận ( ngoại trừ các ngành nghề phục vụ lợi ích công cộng). Các công ty dịch vụ rất đa dạng về lĩnh vực hoạt động, đông đảo về số lượng, tuy vậy dựa vào một số tiêu chí có thể phân loại các hình thức sau:

1. Hình thức sở hữu: sở hữu nhà nước, sở hữu tư nhân, liên doanh…

2. Dựa vào lĩnh vực hoạt động:

– Lĩnh vực hỗ trợ sản xuất: Tài chính; dịch vụ phụ trợ cho ngành công nghiệp, nông nghiệp…
–  Lĩnh vực lưu thông hàng hóa: Vận tải, trung tâm thương mại, đại lý- cửa hàng buôn bán phân phối sản phẩm…
– Lĩnh vực phụ vụ đời sống con người: Bảo hiểm, du lịch, nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe, viễn thông…
3. Dựa vào hình thức tổ chức: Tập đoàn, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty tư nhân …
4. Dựa vào không gian hoạt động: Công ty- tập đoàn đa quốc gia; công ty hoạt động nội
Như vậy có thể thấy rằng các công ty dịch vụ chính là yế tố cấu thành cơ bản của nghành dịch vụ. Nó giúp nghành dịch vụ phát triển nhanh chóng, mang lại hiệu quả kinh tế cao chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong các nghành kinh tế, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con người.

Dịch vụ vận tải – dịch vụ hàng hoá
Dịch vụ vận tải là một quy trình kỹ thuật nhằm di chuyển vị trí của con người và vật phẩm trong không gian. Theo nghĩa rộng dịch vụ vận tải là một quy trình kỹ thuật nhằm di chuyển vị trí của con người và vật phẩm trong không gian. Theo nghĩa hẹp (dưới giác độ kinh tế), Dịch vụ vận tải là sự di chuyển vị trí của hành khách và hàng hoá trong không gian khi thoả mãn đồng thời 2 tính chất: là một hoạt động sản xuất vật chất và là một hoạt động kinh tế độc lập.